Frivillighet – En belønnende måte å hjelpe mennesker på

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Frivillige tjenester og offentlige tjenester

Frivilligheten har en mange hundre år lang historie som velferdsinnovatører. Den dag i dag er det de menneskelige ressursene og den smidige organiseringen her som gjør at frivillige organisasjoner makter å snu seg om, og møte behovene for hjelp både innenlands og utenlands raskt etter at de oppstår, på en måte få andre har mulighet til. Regjeringen ønsker å legge til rette for frivillig sektor, og den viktige samfunnsnytten den representerer, på best mulig måte .

Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv.

Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap.

Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot.