Annonser med oss

Vi i Omvendt Julenisse gjør en stor del av vårt arbeid takket være våre fantastiske annonsører og sponsorer.

Vi jobber kontinuerlig med å på best mulig måte benytte digitale flater og sosial markedsføring til å treffe våre målgrupper. Pr i dag har vi løsninger for annonser her på våre nettsider og flere flater er under utvikling. Her på siden vil du se en oversikt over hvordan dere kan annonsere på våre løsninger.

Annonsemoduler på vår nettside

Ved å annonsere på vår nettside får du en rekke fordeler.

VÅRE ANNONSEMODULER

Under på siden vises de ulike annonsemodulene i rødt vi pr. dags dato tilbyr på våre nettsider. Samtlige moduler tilbys i tråd med ovennevnte muligheter. Direkte under ser du våre priser og innholdet i hver annonsemodul.

Prisene inneholder design av en statisk annonse forbeholdt at bilder, tekst og logo oversendes vår annonseavdeling. Ønskes det noe helt spesielt utover den prisen inneholder faktureres annonsøren pr.time.

Skyline
2900,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Skyscraper
2500,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Smartboard
1500,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Footer
5500,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Header ( Kommer )
7500,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss

VISNING

Prisene gjelder for kontinuerlig/rullerende annonsevisning i 14 dager pr. modul. Det vil fortløpende komme løsninger for CPM annonsering her på våre nettsider. For mer informasjon ta kontakt med oss på annonse@omvendtjulenisse.no.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse