Utenforskap & stigma – Ulikhetene i samfunnet vårt

Hva er utenforskap? Å være en del av et felleskap gir en følelse av trygghet og tilhørighet. Du kan for eksempel finne fellesskap blant venner, på skolen og som en del av det norske samfunnet. Men noen grupper og individer står utenfor dette fellesskapet. Dette kaller vi utenforskap. Utenforskap er mer enn det å føle […]

Frivillighet – En belønnende måte å hjelpe mennesker på

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet. En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet. Frivillige tjenester og offentlige tjenester Frivilligheten har en mange hundre år lang historie som […]

Vi kjørte ut mat for hundretusenvis av kroner til trengende barnefamilier

I år var vi så heldige å få anledning til å sette opp et 4 x 2 meter bur til gaver på Arkaden. Hensikten er at folk skal kunne komme og levere og samtidig se på gavene som blir gitt. Vårt mål er å fylle gaveburet med gaver til trengende barnefamilier. Senterleder på Arkaden, Aziz […]