Category Archives: Informasjon

Utenforskap & stigma – Ulikhetene i samfunnet vårt

Hva er utenforskap? Å være en del av et felleskap gir en følelse av trygghet og tilhørighet. Du kan for eksempel finne fellesskap blant venner, på skolen og som en del av det norske samfunnet. Men noen grupper og individer står utenfor dette fellesskapet. Dette kaller vi utenforskap. Utenforskap er mer enn det å føle […]

Frivillighet – En belønnende måte å hjelpe mennesker på

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet. En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet. Frivillige tjenester og offentlige tjenester Frivilligheten har en mange hundre år lang historie som […]