Tag Archives: økonomi

Utenforskap & stigma – Ulikhetene i samfunnet vårt

Hva er utenforskap? Å være en del av et felleskap gir en følelse av trygghet og tilhørighet. Du kan for eksempel finne fellesskap blant venner, på skolen og som en del av det norske samfunnet. Men noen grupper og individer står utenfor dette fellesskapet. Dette kaller vi utenforskap. Utenforskap er mer enn det å føle […]